Broeikas

Wij streven naar verbetering van het milieu door voorlichting en inspraak, door actie en reactie. Milieu Centrum de Broeikas wil (helpen) Nijmegen duurzaam te maken en te houden. Dat doen we op verschillende manieren:

Door voorlichting…

Iedereen kan tijdens openingsuren bij ons binnenlopen met vragen over milieu en natuur in de regio Nijmegen. Maar ook voor (achtergrond) informatie bij landelijke vraagstukken. Milieu Centrum de Broeikas stelt zich op als een ‘eerste lijns organisatie’. Dit wil zeggen dat we op algemene vragen, in de regel, zelf een antwoord hebben. Bij meer specialistische vragen weten we wie de vraag zou kunnen beantwoorden, of we gaan daar naar op zoek.

Door acties… Als wij menen dat aan bepaalde problemen te weinig aandacht wordt besteed, dan proberen we deze op de daartoe geschikte agenda’s te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door aansprekende acties te ondernemen. Daarin werken we vaak samen met Milieudefensie Nijmegen. Zij zijn nauw betrokken bij de Broeikas.
Transition Towns Nijmegen maakt inmiddels ook gebruik van de Broeikas. Maar we gaan ook ‘gelegenheidscoalities’ aan met organisaties waarvan wij denken dat ze het doel het beste dienen. Vaak zijn dat organisaties die actief zijn op verwante beleidsterreinen als mobiliteit of cultuurhistorie.   

Door inspraak en lobby… Door meteen in- en mee te spreken over actuele plannen, door overleg met verantwoordelijken wethouders, politici en ambtenaren proberen we het beleid van de gemeente Nijmegen en andere de bestuurslichamen te beïnvloeden.
Op basis van onze opgebouwde kennis en ervaring, worden wij regelmatig al in een vroegtijdig stadium in plannen betrokken. Daardoor kunnen we op tijd aandacht vragen en meedenken over wat de consequenties voor milieu, natuur en duurzaamheid in onze regio zullen zijn.