250 mensen op manifestatie Nijmegen Tegen Racisme

250 mensen op manifestatie Nijmegen Tegen Racisme

Op zaterdag 10 november hebben meer dan 250 demonstranten zich verzameld op het Faberplein om stelling te nemen tegen racisme en fascisme. De actie was georganiseerd door Nijmegen tegen Racisme omdat de neo-nazistische organisatie Racial Volunteer Force (RVF) had aangekondigd om uitgerekend op deze zaterdag, precies 80 jaar na de Kristallnacht, in het centrum van Nijmegen te gaan demonstreren. De RVF eist sluiting van het sociaal-cultureel centrum De Grote broek, dat zij beschouwen als een broeinest van antifascistisch verzet. De aanwezigheid van een sterke linkse, buitenparlementaire beweging in Nijmegen is bij extreemrechts al lange tijd een doorn in het oog.

Aangezien de RVF van de gemeente geen toestemming had gekregen om voor de deur van De Grote Broek te demonstreren, hadden zij hun protestactie eerder deze week officieel afgeblazen. Toch bestond er een reële kans dat leden van de extreemrechtse organisatie alsnog naar Nijmegen zouden afreizen om de confrontatie op te zoeken.

Uit protest en zelfverdediging tegen deze gewelddadige neonazi’s organiseerde Nijmegen tegen Racisme een manifestatie op het Faberplein, vlakbij De Grote Broek. Meer dan 250 jonge en oude, geboren en nieuwe Nijmegenaren zijn die middag naar het Faberplein gekomen om stelling te nemen tegen racisme en fascisme. Zij hebben laten zien dat er voor racisme in Nijmegen inderdaad geen plek is, en dat De Grote Broek deel uitmaakt van een diverse en inclusieve lokale gemeenschap, die gelijkheid en solidariteit hoog in het zadel heeft.

Uiteindelijk is het de RVF niet gelukt om te mobiliseren en hebben zij zich niet meer in het centrum van Nijmegen vertoond. Zoals één van de organisatoren van de manifestatie het verwoordt: “met deze actie hebben we laten zien dat héél veel mensen welkom zijn in Nijmegen, maar racisten en fascisten niet.”

Nijmegen against Racism

On Saturday 10 November, more than 250 demonstrators gathered at Faberplein to take a stand against racism and fascism. The action was organized by Nijmegen against Racism because the neo-Nazi organization Racial Volunteer Force (RVF) had announced that it would be demonstrating in the center of Nijmegen on this Saturday, exactly 80 years after Kristallnacht. The RVF demands the closure of socio-cultural center De Grote broek, which they regard as a hotbed of anti-fascist resistance. The presence of a strong left, extra-parliamentary movement in Nijmegen has been a thorn in the eye for the extreme right.

Since the RVF had not received permission from the municipality to demonstrate at the door of De Grote Broek, they had officially canceled their protest  earlier this week. Nevertheless, there was a real chance that members of the extreme right-wing organization would still travel to Nijmegen to seek the confrontation.

In protest and self-defense against these violent neo-Nazis, Nijmegen against Racism organized a manifestation against Racism on the Faberplein, near De Grote Broek. More than 250 young and old, born and new Nijmegen people came to Faberplein that afternoon to take a stand against racism and fascism. They have shown that there is indeed no room for racism in Nijmegen, and that De Grote Broek is part of a diverse and inclusive local community, which has a high level of equality and solidarity.

In the end, the RVF did not succeed in mobilizing and they did not show themselves in the center of Nijmegen anymore. As one of the organizers of the manifestation puts it: “With this action we have shown that many people are welcome in Nijmegen, but racists and fascists do not.”