Gevangenen schrijfmiddag

Gevangenen schrijfmiddag

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - za 24 november
12:00 - 16:00

Locatie
De Klinker

Categorieën


In de strijd tegen het kapitalisme, onderdrukking en al zijn excessen worden veel anarchistische en autonome vrienden over de hele wereld gearresteerd en voor een lange of korte tijd in de gevangenis vastgehouden. Deze methode wordt gebruikt om de weerstand tegen kapitalisme te onderdrukken. Het is daarom belangrijk om onze vrienden te steunen en te laten zien dat er steun is voor hun strijd. Hun strijd is immers ook onze strijd en gaat ons allemaal aan!

Het schrijven van een brief aan een gevangene is een concrete manier om degenen die gevangen zijn gezet voor hun politieke strijd te ondersteunen. Gevangenissen zijn zeer eenzame en isolerende plaatsen. Een brief is een eenvoudige manier om iemands dag in de gevangenis op te fleuren door menselijke interactie en communicatie te creëren – iets dat gevangenissen proberen te vernietigen. Daarnaast zorgt het schrijven naar gevangenen ervoor dat verbonden blijven met de gemeenschappen en bewegingen waarvan zij deel van uitmaken.

Kaarten, pennen enz. zijn aanwezig, een donatie voor het versturen van de post is natuurlijk van harte welkom. Wij zorgen voor de verzending. Toon je solidariteit, kom naar de schrijfmiddag en schrijf!

Datum: zaterdag 24 november
Tijd: 12:00 tot 16:00
Plek: De Klinker te Nijmegen

In the struggle against capitalism, oppression and all its excesses, many anarchist and autonomous friends around the world are arrested and detained in prison for a long or short time. This method is used to suppress the resistance to capitalism. It is therefore important to support and show our friends that there is support for their struggle. After all, their struggle is also our struggle and concerns us all!

Writing a letter to a prisoner is a concrete way to support those imprisoned for their political struggles. Prisons are very lonely, isolating, and disconnected places. A letter is a simple way to brighten someone’s day in prison by creating human interaction and communication–something prisons attempt to destroy. Beyond that, writing keeps prisoners connected to the communities and movements of which they are a part.

Cards, pens etc are present, a donation for sending the mail is of course very welcome. We take care of the shipment. Show your solidarity, come to the writing event and write!

Date: Saturday 24 November
Time: 12:00 to 16:00
Place: The Klinker in Nijmegen